1
1234567
1 2

2 ยินดีต้อนรับสู่.....องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง Monday 27 April, 2015 23:55
3
1
นายวิเชียร ธรรมรักษา
นายก อบต.หนองปลิง
ad
11แผนพัฒนา 3 ปี

 

1

นายวิเชียร ธรรมรักษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

11แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
11งบประมาณรายจ่ายประจำปี 56
11แผนการดำเนินงาน
11แผนอัตรากำลัง 3 ปี
11ประกาศสภาฯ
11รายงานการประชุมสภา
11แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 56
11การจัดซื้อจัดจ้าง

2นายเต็มชัย ผลาจันทร์
รองนายก อบต.หนองปลิง

3

นายนอม โคตะมา
รองนายก อบต.หนองปลิง

11สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
11สถานะการคลัง
11รายงานผลการปฏิบัติงาน
11ข้อมูลพนักงาน

2

นายเต็มชัย ผลาจันทร์
รองนายก อบต.หนองปลิง

3

นายนอม โคตะมา
รองนายก อบต.หนองปลิง

11ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
11ศูนย์ส่งเสริมอาชีพฯ
11ศูนย์เรียนรู้
11ศูนย์เรียนรู้
11ศูนย์ OTOP
11โครงการเด่น
11โครงการเด่น
11โครงการเด่น
 
 
 
 
 
 

นายทองใบ ไตรยราช
ประธานสภา อบต.หนองปลิง

นายจำนงค์ ไพคำนาม
เลขานุการนายก อบต.หนองปลิง

 
 
 
 

นายทองใบ ไตรยราช
ประธานสภา อบต.หนองปลิง

 
 
ภ
11วัด....
   
   
     

5

นายกำพล ประดับศิลป์
ปลัดอบต.หนองปลิง

     
     
     
     
     
     
     
     

6

นางสาวนิรมล นามฮุง
รองปลัด อบต.หนองปลิง

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
นายจำนงค์ ไพคำนาม
     
เลขานุการนายกอบต.หนองปลิง
     
       
  13  
 
1234
 
   
   
 
5679
 
 
       
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ต.หนองปลิง อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร 47140 โทรศัพท์ 042 789165
 
Web management:::limpbyz@hotmail.com Tel.089-7145870 (Last Update 30-June-2014)