ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง www.np.go.th

รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 042-789165 แฟกซ์ 042-789165

E-MAIL nongpling.nikhom@gmail.com