โครงสร้างหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่


แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


แผนการดำเนินงานประจำปี

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาตรฐานการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

เทศบัญญัติ

แนวปฏิบัติการร้องเรียนทุจริต

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต

ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนทุจริต

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

สถิติการร้องเรียนทุจริตประจำปี

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง www.np.go.th

 

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม


ภาพการแก้ไขปัญหากรณีกลิ่นเหม็นจากสถานประกอบการ

ภาพการจัดกิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ภาพการรับฟังความคิดเห็นลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน

ภาพโครงการรักน้ำ รักป่า
 
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 042-789165 แฟกซ์ 042-789165