ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง www.np.go.th
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ตอนที่ 1
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ตอนที่ 2
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ตอนที่ 3
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ตอนที่ 3-1
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ตอนที่ 4
   
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 042-789165 แฟกซ์ 042-789165

E-MAIL nongpling.nikhom@gmail.com