ลำดับ
แผนงานพัสดุ 2564
วัน เดือน ปี

1

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
12 10 2563
2
การจัดทำแผนจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564
14 10 2563
3
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
14 10 2563
4
     
5
     
6
     
7
     
8
     
9
     
10
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 042-789165 แฟกซ์ 042-789165