โครงสร้างหน่วยงาน


อำนาจหน้าที่

แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนการดำเนินงานประจำปี

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาตรฐานการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

เทศบัญญัติ

แนวปฏิบัติการร้องเรียนทุจริต

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

สถิติการร้องเรียนทุจริตประจำปี

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง www.np.go.th
 

 

ความพึงพอใจการให้บริการ 2562
Summary of service satisfaction assessment


1
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ไตรมาส 1
View Data
2
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ไตรมาส 2
View Data
3
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ไตรมาส 3
View Data
4
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ไตรมาส 4
View Data
 
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 042-789165 แฟกซ์ 042-789165