ภาพประกอบ

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และผู้พิการ

  ศาลาประชาคมบ้านทรายคำ ตำบลหนองปลิง

อำเภอนิคมน้ำอูน  จังหวัดสกลนคร

วันที่ ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๖๑

 

                                                ประธานกล่าวเปิดงาน      

ผู้ใหญ่บ้านบ้านทรายคำ  กล่าวรายงาน

 

 

แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มใหญ่ คือ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามิน เกลือแร่ และน้ำ สารอาหารเหล่านี้จะทำหน้าที่ควบคู่กัน มีการเปลี่ยนแปลงในร่างกายคนแตกต่างกันร่างกายของคนเราควรได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้ร่างกายสามารถทำกิจกรรมต่างๆ การทานอาหารให้ครบเป็นสิ่งที่ดี แต่ต้องแบ่งสัดส่วนการรับประทาน 

 

 

 

 

 

วิธีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ  การทำความสะอาดฟันและช่องปาก

การเสริมสร้างความแข็งแรงของช่องปาก

 

 

 

  

 

ปฏิบัติเกี่ยวกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

ฝึกทักษะการดูแลสุขภาพร่วมออกกำลังกาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

แนะนำทีมวิทยากร