messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปลิง
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
folder แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (บัญชีสรุป) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (บัญชีโครงการ) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (บทนำ) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106
แผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224
บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 248
แผนดำเนินงานประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 237
แผนดำเนินงานประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 233
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แผนการดําเนินงานประจําปี งบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1