องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปลิง
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
description สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
description สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
description สรุปฟลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
description สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
description สรุปฟลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
description สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
description สรุปฟลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม - กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
description สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
description สรุปฟลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122
description สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150
description สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145
description สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140
description สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
description สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130
insert_drive_file สรุปผลจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนพฤศจิกายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137
description สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
description สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140
description สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137
1 - 20 (ทั้งหมด 37 รายการ) 1 2