messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปลิง
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ,มิถุนายน๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
1 - 20 (ทั้งหมด 60 รายการ) 1 2 3