องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปลิง
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
description สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
description สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
description สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
description สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
description สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
description สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
description สรุปฟลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
description สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
description สรุปฟลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
description สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
description สรุปฟลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม - กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124
description สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
description สรุปฟลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164
description สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192
description สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186
description สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
description สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174
description สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172
1 - 20 (ทั้งหมด 41 รายการ) 1 2 3