messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปลิง
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
folder รายงานผลการปฏิบัติงาน2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
29 มิถุนายน 2566
เอกสารการฝึกอบรม ส.อบต. (๑) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ grade โดย : adminเปิดอ่าน : 23
29 มิถุนายน 2566
เอกสารการฝึกอบรม ส.อบต. (๒) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ grade โดย : adminเปิดอ่าน : 22
29 มิถุนายน 2566
รายงานการฝึกอบรม ส.อบต. ปี ๒๕๖๕ (๑) grade โดย : adminเปิดอ่าน : 21
29 มิถุนายน 2566
รายงานการฝึกอบรม ส.อบต. ปี ๒๕๖๕ (๒) grade โดย : adminเปิดอ่าน : 24
29 มิถุนายน 2566
สภา อบต.ได้กำหนดระยะเวลาในการเสนอคำแปรญัตติ grade โดย : adminเปิดอ่าน : 21
29 มิถุนายน 2566
คณะกรรมการแปรญัตติได้มาปฏิบัติหน้าที่ grade โดย : adminเปิดอ่าน : 19
29 มิถุนายน 2566
คณะกรรมการแปรญัตติได้มีหนังสือแจ้งผู้บริหาร ส.อบต.ทราบกำหนดวันนัดประชุม grade โดย : adminเปิดอ่าน : 13
29 มิถุนายน 2566
ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ grade โดย : adminเปิดอ่าน : 21
29 มิถุนายน 2566
คณะกรรมการแปรญัตติการเสนอร่างข้อบัญญัติตามร่างเดิม และที่มีการแก้ไข grade โดย : adminเปิดอ่าน : 21
29 มิถุนายน 2566
ประธานสภาส่งรายงานความเห็นคณะกรรมการแปรญัตติให้ ส.อบต.ก่อนวันประชุม ขั้นแปรญัตติ grade โดย : adminเปิดอ่าน : 21
17 สิงหาคม 2565
รายงานผลการดำเนินการโครงการก่อสร้างรั้ว คสล.ล้อมพื้นที่สาธารณะ บ้านทรายคำ หมู่ 4 ตำบลหนองปลิง poll โดย : adminเปิดอ่าน : 30
18 กรกฎาคม 2565
รายการการดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองผักเทียม หมู่ 1 ตำบลหนองปลิง poll โดย : adminเปิดอ่าน : 35
18 กรกฎาคม 2565
รายงานผลการดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านทันสมัย หมู่ 3 ตำบลหนองปลิง grade โดย : adminเปิดอ่าน : 21
18 กรกฎาคม 2565
รายงานผลการดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองปลิง หมู่ 5 ตำบลหนองปลิง grade โดย : adminเปิดอ่าน : 21
1 กรกฎาคม 2565
รายงานผลการดำเนินการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักน้ำ บ้านโคกมะนาว หมู่ 2 ตำบลหนองปลิง grade โดย : adminเปิดอ่าน : 25
1 กรกฎาคม 2565
รายงานผลการดำเนินการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักน้ำ บ้านหนองปลิงใหม่ หมู่ 8 ตำบลหนองปลิง grade โดย : adminเปิดอ่าน : 17
19 มกราคม 2565
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลหนองปลิง poll โดย : adminเปิดอ่าน : 26
1 ตุลาคม 2561
รายงานผลการปฏิบัติงาน poll โดย : adminเปิดอ่าน : 278
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1