องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปลิง
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
picture_as_pdf การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
insert_drive_file การเข้าร่วมกิจกรรม คลินิกสุจริต เพื่อรับทราบแนวทางดำเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
photo รูปภาพการเข้าร่วมกิจกรรม คลินิกสุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํา/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงระดับตําบล ตามโครงการกํากับ ติดตาม และประเมินผล โดย กอ.รมน. ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงานตําบล มั่นคง มั่งคัง ยั่งยืน ของ กอ.รมน. จังหวัดสกลนคร ประจําปี งบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 57
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1