messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปลิง
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาหมึกเครื่องพิมพ ์2 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2562 | เปิดอ่าน : 191
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 5 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2562 | เปิดอ่าน : 208
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัสดุ8v,2 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2562 | เปิดอ่าน : 202
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ่อมรถยนต์ กง 3057 สกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2562 | เปิดอ่าน : 198
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ่อมปริ้นเตอร์กองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2562 | เปิดอ่าน : 206
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา บันทึกข้อมูลธันวาคม 2562 สำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 202
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพฤศจิกายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 208
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างบันทึกข้อมูลพฤศจิกายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 204
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างบันทึกข้อมูลกองช่างพฤศจิกายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 181
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างบันทึกข้อมูลกองคลังพฤศจิกายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 190
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างบริการทำความสะอาดตลาดนัดพฤศจิกายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 188
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างบริการจัดเก็บน้ำประปาพฤศจิกายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 194
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างบริการขับรถยนต์บรรทุกขยะพฤศจิกายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 173
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำความสะอาดสำนักงานพฤศจิกายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 204
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงไฟฟ้าพฤศจิกายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 191
ประกาศผู้ชนะเสนอราคายางมะตอย17800 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 209
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาไฟฟ้าวิทย ุ16 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 184
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาน้ำมันเดือนตุลาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 198
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาถ่ายเอกสารตุลาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 198
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ่อมบำรุงซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 188
201 - 220 (ทั้งหมด 234 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12