messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปลิง
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองคลัง จำนวน 2 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2563 | เปิดอ่าน : 224
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยหวาย หมู่ 4 บ้านทรายคำ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2563 | เปิดอ่าน : 174
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2563 | เปิดอ่าน : 184
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2563 | เปิดอ่าน : 199
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.สันฝายสูง 1.5 เมตร ผนังข้างละ 3 เมตร กว้าง 16 เมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2563 | เปิดอ่าน : 383
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างบันทึกข้อมูลสำนักปลัดมีนาคม poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2563 | เปิดอ่าน : 217
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาขับรถยนต์บรรทุกขยะเดือนมีนาคม poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2563 | เปิดอ่าน : 187
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดเก็บค่าน้ำประปาเดือนมีนาคม poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2563 | เปิดอ่าน : 178
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2563 | เปิดอ่าน : 226
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารมึนาคม poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2563 | เปิดอ่าน : 192
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาไฟฟ้าเดือนมีนาคม poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2563 | เปิดอ่าน : 206
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาดูแลสำนักงานมีนาคม poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2563 | เปิดอ่าน : 204
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดตลาดนัดตลาดสดเดือนมีนาคม poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2563 | เปิดอ่าน : 212
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบันทึกข้อมูลกองคลังเดือนมีนาคม poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2563 | เปิดอ่าน : 215
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบันทึกข้อมูลกองช่างเดือนมีนาคม poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2563 | เปิดอ่าน : 247
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานประจำรถยนต์บรรทุกน้ำเดือนมีนาคม poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2563 | เปิดอ่าน : 217
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาน้ำมันเดือนมีนาคม poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2563 | เปิดอ่าน : 186
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาป้ายสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2563 | เปิดอ่าน : 191
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2563 | เปิดอ่าน : 203
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ 23,300 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2563 | เปิดอ่าน : 202
121 - 140 (ทั้งหมด 234 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12