messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปลิง
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปา ม.3 งบ 307,000 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านโครงสร้างเหล็กหอถังไฟเบอร์กลาส บ้านทันสมัย หมู่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาอาหารเสริม ( นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปลิง หมู่ 5 กุมภาพันธ ์2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาอาหารเสริม ( นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะนาว หมู่ 2 กุมภาพันธ ์2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195
ประกาศผู้ชนะเสนอราคานมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงกุมภาพันธ ์2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193
ประกาศผู้ชนะเสนอราคานมโรงเรียนบ้านโคกมะนาวทันสมัยกุมภาพันธ์ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างหมาขับรถยนต์บรรทุกขยะเดือนกุมภาพันธ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสารเดือนกุมภาพันธ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดเก็บค่าน้ำประปาเดือนกุมภาพันธ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาไฟฟ้าเดือนกุมภาพันธ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดเดือนกุมภาพันธ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดตลาดนัดตลาดสดเดือนกุมภาพันธ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบันทึกข้อมูลกองคลังเดือนกุมภาพันธ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบันทึกข้อมูลกองช่างเดือนกุมภาพันธ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบันทึกข้อมูลสำนักปลัดเดือนกุมภาพันธ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานประจำรถยนต์บรรทุกน้ำเดือนกุมภาพันธ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาน้ำมันเดือนเชื้อเพลิงเดือนกุมภาพันธ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเติมเครื่องปรินท์เตอร์) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาตราสัญลักษณ์1400 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาป้ายตลาดประชารัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213
141 - 160 (ทั้งหมด 234 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12