messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปลิง
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาป้ายถนนเฉลิมพระเกียรติ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีไม่ดำเนินการในระบบ E-GP 1/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดสำนักงานมกราคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาอาหารเสริมนมโรงเรียนบ้านโคกมะนาวทันสมัย poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารมกราคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาอาหารเสริมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงมกราคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาอาหารเสริมนมศูนย ์5 มกราคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาอาหารเสริมศูนย ์2 มกราคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบันทึกสำนักปลัดมกราคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างบันทึกข้อมูลกองช่างมกราคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างบันทึกข้อมูลกองคลังมกราคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดตลาดนัดมกราคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างพนักงานประจำรถน้ำมกราคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาน้ำมันมกราคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาเก็บค่าน้ำประปามกราคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงไฟฟ้า มกราคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซ่อมลำโพง4รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารประชุมสภา 2500 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุสำนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุก่อสร้าง 11 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
161 - 180 (ทั้งหมด 234 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12