องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปลิง
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2565
insert_drive_file ประกวศผู้ชนะการเสนอราคาราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน (คสล.) บ้านดงสว่าง หมู่ที่ ๗ (ชวงหน้าโรงเรียนบ้านดงสว่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน (คสล.) บ้านดงสว่าง หมู่ที่ ๗ (ช่วงหน้าบ้านนายจิตร อาจทุมมา) ด้วยวิธีประกวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน (คสล.)บ้านนาคำ หมู่ที่ ๙ - บ้านห้วยเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน (คสล.) บ้านดงสว่าง หมู่ที่ ๗ (ช่วงหน้าบ้านนายจิตร อาจทุมมา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
find_in_page ประกาศราคากลาง/ร่างขอบเขตงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน (คสล.) บ้านดงสว่าง หมู่ที่ ๗ (ชวงหน้าโรงเรียนบ้านดงสว่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน (คสล.)บ้านดงสว่าง หมู่ที่ ๗ (ช่วงหน้าบ้านนายจิตร อาจทุมมา)
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการ/ร่างขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านชัยมงคล ม.๔ -บ้านหนองเบญจ หมู่ที่ ๕ โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ ๖) องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการ/ร่างขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงสว่าง ม.๗ ช่วงบ้านดงสว่าง หมู่ที่ ๗ -คุ้มน้อยร้อยเอ็ด (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการ/ร่างขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหลวง ม.๖ พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศราคากลาง/ร่่างขอบเขตจ้างก่อสร้างโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชัยมงคล หมู่ที่ ๔ - บ้านห้วยเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านชัยมงคล หมู่ที่ ๔ - บ้านห้วยเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศราคากลาง/ร่างขอบเขตจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชัยมงคล หมู่ที่ ๔ - บ้านห้วยเหล็กไฟ หมุ่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1