องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปลิง
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
folder การนัดประชุมสภา
insert_drive_file หนังสือประชาสัมพันธืการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ - ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ (นายก/จนท.) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file หนังสือประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ ๑ - ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file หนังสือนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ - ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file หนังสือประชาสัมพันธืการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๒) ประจำปี ๒๕๖๔ (นายก/จนท./กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file หนังสือประชาสัมพันธืการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๔ (นายก/จนท.กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file หนังสือประชาสัมพันธืการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ (นายก/จนท./กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file หนังสือประชาสัมพันธืการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ (นายก/จนท.กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file หนังสือนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๒) ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file หนังสือนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file หนังสือนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file หนังสือนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file การนัดประชุมสภา ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204
insert_drive_file การนัดประชุมสภา พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 241
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1