องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปลิง
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
folder การนัดประชุมสภา
insert_drive_file หนังสือประชาสัมพันธืการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ - ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ (นายก/จนท.)
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file หนังสือประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ ๑ - ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน)
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file หนังสือนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ - ๔ ประจำปี ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file หนังสือประชาสัมพันธืการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๒) ประจำปี ๒๕๖๔ (นายก/จนท./กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file หนังสือประชาสัมพันธืการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๔ (นายก/จนท.กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file หนังสือประชาสัมพันธืการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ (นายก/จนท./กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file หนังสือประชาสัมพันธืการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ (นายก/จนท.กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file หนังสือนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๒) ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file หนังสือนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file หนังสือนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file หนังสือนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file การนัดประชุมสภา ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191
insert_drive_file การนัดประชุมสภา พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 235
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1