messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปลิง
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
folder ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศควบคุมและตรวจสอบภายใน
รายงานการประเมิน แบบ ปค.4,ปค.5 องค์กร poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 23
รายงานการประเมิน แบบ ปค.4,ปค.5 กองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 17
รายงานการประเมิน แบบ ปค.4,ปค.5 กองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 16
รายงานการประเมิน แบบ ปค.4,ปค.5 สำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 20
รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภานใน (แบบ ปค.6) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 22
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 12
คำสั่งแต่งตั้งประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 14
รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน แบบ ปค.6 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 258
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.5 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 249
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค.4 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 268
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1