องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปลิง
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2566
insert_drive_file ประกาศราคากลาง/แบบรูปรายการก่อสร้างโครงการวางท่อ คสล.มอก.ชั้น ๓ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ บ้านดงสว่าง ม.๗ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงสว่าง หมู่ที่ ๗ -บ้านดงภูทอง หมู่ที่ ๗ ตำบลสุวรรณคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ร่างประชาพิจารณ์ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านดงภูทอง หมู่ที่ ๗ ตำบลสุวรรณคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศราคากลาง/ร่างขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านดงภูทอง หมู่ที่ ๗ ตำบลสุวรรณคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถส่วนกลาง) จำนวน ๑ คัน โครงการจัดซื้อรถส่วนกลาง รถบรรทุกดีเซล แบบดับเบิ้ลแค็บ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาคำ ม.9 องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศราคากลาง/ร่างขอบเขตหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถส่วนกลาง) จำนวน ๑ คัน โครงการจัดซื้อรถส่วนกลาง รถบรรทุกดีเซล แบบดับเบิ้ลแค็บ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1