องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปลิง
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร 47270 โทรศัพท์ : 042 - 789165 โทรสาร : 042 - 789165

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
    folder คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 459
folder การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
insert_drive_file การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทำเว็บไซต์ใหม่ เพื่อปรับปรุง พัฒนา เพิ่มศักยภาพการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐให้ดีขึ้น poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file การดำเนินการจัดทำจดหมายเปิดผนึก เพื่อแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการมีผลประโยชน์ทับซ้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file การนำข้อมูลข้อบัญญัติลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file โครงการฝึกอบรมคุรธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
insert_drive_file การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายกำพล ประดับศิลป์
ปลัดองค๋การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนหนองปลิง
นายกำพล ประดับศิลป์
ปลัดองค๋การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนหนองปลิง
(นายกำพล ประดับศิลป์)
ปลัด อบต.หนองปลิง
โทร : 085-750-4056
(นายกำพล ประดับศิลป์)
ปลัด อบต.หนองปลิง
โทร : 085-750-4056
บริการข้อมูล