องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปลิง
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
folder รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ-ประจำ-รอบ-6-เดือน
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (เดือน พฤศจิกายน ๖๕)
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (เดือน ตุลาคม ๖๕)
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เดือน กันยายน ๖๕)
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เดือน สิงหาคม ๖๕) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เดือน กรกฎาคม ๖๕) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เดือน มิถุนายน ๖๕) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เดือน พฤษภาคม ๖๕) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เดือน เมษายน ๖๕) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เดือน มีนาคม ๖๕) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เดือน กุมภาพันธ์ ๖๕) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เดือน มกราคม ๖๕) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เดือน ธันวาคม ๖๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เดือน พฤศจิกายน ๖๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เดือน ตุลาคม ๖๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เดือน กันยายน ๖๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เดือน สิงหาคม ๖๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เดือน กรกฎาคม ๖๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
insert_drive_file e รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เดือน มิถุนายน ๖๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เดือน พฤษภาคม ๖๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เดือน เมษายน ๖๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175
1 - 20 (ทั้งหมด 31 รายการ) 1 2