messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปลิง
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
account_box สำนักปลัด
นายพาณิชย์ บุญยู
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสุวรรณา ถันชมนาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาววัทนพร เกตุสุวรรณ
เจ้าพนักงานธุรการ
นายกฤษณะ ฐานลุน
นักวิชาการศึกษา
นายอนุทิน ลามคำ
นักพัฒนาชุมชน
นางณัฐ ธรรมรักษา
นักทรัพยากรบุคคล
นางพรรณภา โททุมพล
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
จ.อ.นพรัตน์ นันทราช
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาววิจิตตรา หัสจันทอง
ครู
นางสาววิจิตรศิลป์ โคตะมา
ครู
นางสาวเสาวณีย์ หัศกรรจ์
ครู
นางสาวศิริรักษ์ ตะเส
ผู้ดูแลเด็ก
นายปัญญา โยธา
พนักงานขับรถยนต์
นายถวิล สุรินทะ
ภารโรง
นายประดิษฐ์ บัวพิษ
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายประยูร คําคุณเมือง
คนงานประจำรถขยะ
นายวิชัย สุรินทะ
คนงานประจำรถขยะ