องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปลิง
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 16 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม อบต.หนองปลิง
ผู้โพส : admin