messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปลิง
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ (ถาม-ตอบ) Q&A
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

รายละเอียดการสอบถาม ผู้สอบถาม คำตอบจากเจ้าหน้าที่
การเลือกตั้งซ่อมบ้านทันสมัย กำหนดเพิ่มชื่อที่ใด และถึงกำหนดวันไหนครับ (12 มีนาคม 2567) นายมานพ ผลาจันทร์ กำหนดการเพิ่มชื่อ ถอนชื่อ ภายในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ และยื่นได้ที่ห้องทะเบียนอำเภอนิคมน้ำอูน ที่ว่าการอำเภอนิคมน้ำอูนครับ
ขอสอบถามว่า กรณีที่จะแจ้งให้ดำเนินการย้ายหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง ต้องแจ้งต่อ อบต. หรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครับ รบกวนให้คำตอบด้วยครับ (02 มีนาคม 2566) นายทองใบ ไตรยราช การดำเนินการย้ายหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง เป็นหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยอำเภอนิคมน้ำอูนอยู่ในเขตรับผิดชอบของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน หมายเลขโทรศัพท์ 042 771063
ขอสอบถามว่าการบริการเก็บขนขยะมูลฝอย ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ อบต.หนองปลิง ให้บริการหรือเปล่าคะ และให้บริการวันไหน ถึงวันไหนคะ (23 เมษายน 2565) นางแพรวพราว มณีบู่ อบต.หนองปลิง ให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย วันจันทร์ ถึง วัน ศุกร์ ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ (หยุดเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์)
ตอบคำถามแล้ว 3 คำถาม

ตั้งคำถามใหม่

รายละเอียดการสอบถาม


ใส่ code: