messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปลิง
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายวงเวียนบ้านหนองปลิงใหม่ หมู่ที่ ๘ ถึงบ้านทรายคำ หมู่ที่ ๔
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายวงเวียนบ้านหนองปลิงใหม่ หมู่ที่ ๘ ถึงบ้านทรายคำ หมู่ที่ ๔
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสายบ้านหนองปลิง ถึงสายชุมชนบ้านเก่า บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๕
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed โครงการจัดซื้อระบบกระจายเสียงอัตโนมัติชนิดไร้สาย UHF-FM พร้อมติดตั้ง บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 66
rss_feed โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำ บ้านโคกมะนาว หมู่ที่ 2 เส้นบ้านนายเกษม ริกำแง บ้านนายควร พิมภูคำ
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 146
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสายบ้านหนองปลิง ถึงสายชุมชนบ้านเก่า บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๕
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 183
rss_feed โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก จากสายบ้านทันสมัย ถึงสายบ้านโคกมะนาว บ้านทันสมัย หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปลิง
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 281
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านโคกมะนาว ถึงสายวัดป่าหนองปลิง บ้านโคกมะนาว หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลิง
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 262
rss_feed โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ล้อมรอบพื้นที่สาธารณะ บ้านทรายคำ หมู่ที่ 4
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 284
rss_feed โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแอสฟัลฑ์ติก จากสายบ้านทันสมัยถึงสายบ้านโคกมะนาว บ้านทันสมัย หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปลิง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๘ เมตร ยาว ๒,๒๒๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๗,๗๖๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 294
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 เส้นสามแยกถนนนิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน ถึงบ้านนายมีเดช ผลาจันทร์
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 333
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองปลิง หมู่ที่ 5 เส้นลงไปบ้านเก่า
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 293
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองปลิงใหม่ หมู่ที่ 8 เส้นศาลเจ้าปู่หนองปลิง ถึงบ้านนายศุภชัย มณีบู่
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 314
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1