messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปลิง
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายวงเวียนบ้านหนองปลิงใหม่ หมู่ที่ ๘ ถึงบ้านทรายคำ หมู่ที่ ๔ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายวงเวียนบ้านหนองปลิงใหม่ หมู่ที่ ๘ ถึงบ้านทรายคำ หมู่ที่ ๔ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก (แบบพับ) พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภค บริโภค บ้านโคกมะนาว หมู่ที่ ๒ จุดที่ ๑ วัดศรีชมภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภค บริโภค บ้านศรีเมือง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภค บริโภค บ้านโคกมะนาว หมู่ที่ ๒ จุดที่ ๒ วัดป่าหนองปลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภค บริโภค บ้านโคกมะนาว หมู่ที่ ๒ จุดที่ ๒ วัดป่าหนองปลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านศรีเมือง หมู่ที่ ๗ เส้นข้างบ้านนางนิรัตน์ ละลี ถึงเส้นหลังโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำ บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๕ เส้นบ้านนางล้ำ ตุพิลา ถึงหน้าบ้าน นายเสน่ห์ ผลาจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำ บ้านหนองปลิงใหม่ หมู่ที่ ๘ เส้นหน้าบ้านนางถาวร วงศ์ชาลี ? สี่แยกวงเวียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทันสมัย หมู่ที่ ๓ เส้นสวนยางพารานายมร คันธะประเทศ ? หนองแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ เส้นสามแยกนิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน ? บ้านนายมีเดช ผลาจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มล. และอาหารเสริม (นม) ชนิด ยูเอชที ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มล. สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๒ แห่ง และโรงเรียนที่สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง จำนวน ๒ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มล. และอาหารเสริม (นม) ชนิด ยูเอชที ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มล. สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๒ แห่ง และโรงเรียนที่สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง จำนวน ๒ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสายบ้านหนองปลิง ถึงสายชุมชนบ้านเก่า บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ภายในตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทรายคำ หมู่ที่ ๔ เส้นนา นายหนูพัน สุรินทะ - บ้านนายวิไล พัฒคาต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำ บ้านหนองผักเทียม หมู่ที่ ๑ เส้นหน้าบ้านนายภิรมย์ ชินชาคำ-หน้าบ้านนายปรีชา วงศ์สีลา ขนาดความกว้าง ๐.๕๐ เมตร ความยาว ๑๕๗.๐๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลน เลขที่ ๑/๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำ บ้านหนองผักเทียม หมู่ที่ ๑ เส้นหน้าบ้านนายภิรมย์ ชินชาคำ - หน้าบ้านนายปรีชา วงศ์สีลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำ บ้านหนองผักเทียม หมู่ที่ ๑ เส้นหน้าบ้านนายภิรมณ์ ชินชาคำ - หน้าบ้านนายปรีชา วงศ์สีลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสายบ้านหนองปลิง ถึงสายชุมชนบ้านเก่า บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 97
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลิง เส้นทางลงไปบ้านเก่า กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๙.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๙๙.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 111
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กล้อมรอบพื้นที่สาธารณะ บ้านทรายคำ หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 132
rss_feed จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภค-บริโภค บ้านศรีเมือง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 134
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ล้อมรอบพื้นที่สาธารณะ บ้านทรายคำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 143
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำ บ้านโคกมะนาว หมู่ที่ ๒ เส้นบ้านนายเกษม ริกำแง ถึง บ้านนายควร พิมภูคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 149
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำ บ้านหนองปลิงใหม่ หมู่ที่ 8 เส้นบ้านนายวีระพันธ์ มณีบู่ ถึงบ้านนายประทิน วงศ์ประทุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 167
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองผักเทียม หมู่ที่ 1 เส้นบ้าน นายสุพิศ โคตะมา ถึง สวน นางเขียน หารมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 152
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 5 เส้นบ้าน นางสุด เกตุสุวรรณ ถึง บ้านนางค่ำ สุรินทะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 143
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทันสมัย หมู่ที่ ๓ เส้นนา นายบาง พรมพินิจ-นานายประมูล โยธายุทธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 131
rss_feed ซื้อโครงการจัดซื้อระบบกระจายเสียงอัตโนมัติชนิดไร้สาย UHF-FM พร้อมติดตั้งบ้านศรีเมือง หมู่ที่ ๗ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 133
rss_feed จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภค ? บริโภค บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ (จุดที่ ๑) ขนาด ๖ นิ้ว ความลึก ๔๒.๕๐ เมตร พร้อมลงท่อกันพัง,ท่อกรุ,ท่อกรอง,ท่อรับทราย ? ๖ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕๐ จำนวน ๘ ท่อน พร้อมงานสูบน้ำด้วยเครื่องสูบแบบจมน้ำสูบ ขนาด ๑ แรงม้า และตู้ควบคุมระบบ ๑ ชุดพร้อมอุปกรณ์อื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 221
rss_feed จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภค ? บริโภค บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ (จุดที่ ๒)ขนาด ๖ นิ้ว ความลึก ๔๒.๕๐ เมตร พร้อมลงท่อกันพัง,ท่อกรุ,ท่อกรอง,ท่อรับทราย ? ๖ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕๐ จำนวน ๘ ท่อน พร้อมงานสูบน้ำด้วยเครื่องสูบแบบจมน้ำสูบ ขนาด ๑ แรงม้าและตู้ควบคุมระบบ ๑ ชุดพร้อมอุปกรณ์อื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 232
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านโคกมะนาว ถึงสายวัดป่าหนองปลิง บ้านโคกมะนาว หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลิง โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 263
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก จากสายบ้านทันสมัย ถึงสายบ้านโคกมะนาว บ้านทันสมัย หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปลิง โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 237
rss_feed จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภค บริโภค บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ (จุดที่ ๑)ขนาด ๖ นิ้ว ความลึก ๔๒.๕๐ เมตร พร้อมลงท่อกันพัง,ท่อกรุ,ท่อกรอง,ท่อรับทราย ๖ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕๐ จำนวน ๘ ท่อน พร้อมงานสูบน้ำด้วยเครื่องสูบแบบจมน้ำสูบ ขนาด ๑ แรงมาและตู้ควบคุมระบบ ๑ ชุดพร้อม อุปกรณ์อื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 255
rss_feed จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภค บริโภค บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ (จุดที่ ๒)ขนาด ๖ นิ้ว ความลึก ๔๒.๕๐ เมตร พร้อมลงท่อกันพัง,ท่อกรุ,ท่อกรอง,ท่อรับทราย ๖ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕๐ จำนวน ๘ ท่อน พร้อมงานสูบน้ำด้วยเครื่องสูบแบบจมน้ำสูบ ขนาด ๑ แรงมาและตู้ควบคุมระบบ ๑ ชุดพร้อมอุปกรณ์อื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 256
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทรายคำ หมู่ที่ ๔เส้นนานายหนูพัน สุรินทะ ? ศาลเจ้าปู่หนองปลิง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่รวม ๕๘๐.๐๐ ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 256
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านศรีเมือง หมู่ที่ ๗ เส้นต่อจากหอประปา ? บ้านหนองหลวง ตำบลนิคมน้ำอูน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่รวม ๕๘๐.๐๐ ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 253
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองปลิง ขนาดความกว้าง ๘.๙๐ เมตร ความยาว ๒๑.๖๕ เมตร สูง ๒.๖๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 247
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองปลิง ขนาดความกว้าง ๒.๐๐ เมตร ความยาว ๖.๐๐ เมตร สูง ๒.๒๔ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 244
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองปลิงใหม่ หมู่ที่ ๘ เส้นศาลเจ้าปู่หนองปลิง ? เขื่อนน้ำอูน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่รวม ๕๘๐.๐๐ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 280
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทันสมัย หมู่ที่ ๓เส้นเมรุ บ้านทันสมัย ? สะพานคำกล้วยตานี ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่รวม ๕๘๐.๐๐ ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 245
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนองปลิงใหม่ หมู่ที่ ๘ เส้น บ้านนางนิคม บัวพิษ ? ศาลเจ้าปู่หนองปลิง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๒๑๕.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อ คสล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 248
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านโครงสร้างเหล็กพร้อมหอถังสูงไฟเบอร์กลาส บ้านทรายคำ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 268
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านหนองผักเทียม หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปลิง ขนาด (เตาเดี่ยว ๔.๐๐ x ๘.๐๐ เมตร) โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 259
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทันสมัย หมู่ที่ 3 เส้นสามแยกเมรุเผาศพ -วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิภัทรบัณฑิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 258
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำ บ้านโคกมะนาว หมู่ที่ ๒ เส้นบ้านายเกษม ริคำแง ? บ้านนายเฉลิมวุฒิ มะลิทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 257
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านหนองผักเทียม หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปลิง ขนาด (เตาเดี่ยว ๔.๐๐ x ๘.๐๐ เมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 271
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ เส้นสามแยกถนนนิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน ถึงบ้านนายมีเดช ผลาจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 262
1 - 50 (ทั้งหมด 54 รายการ) 1 2