ชื่อเรื่อง : ประกาศราคากลาง/ร่างขอบเขตหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถส่วนกลาง) จำนวน ๑ คัน โครงการจัดซื้อรถส่วนกลาง รถบรรทุกดีเซล แบบดับเบิ้ลแค็บ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน

ชื่อไฟล์ : XcFHiTWFri113626.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้