ชื่อเรื่อง : ประกาศ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (No Gift Policy) (ฉบับภาษาไทย)

ชื่อไฟล์ : jo7GnnzFri24706.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้