ชื่อเรื่อง : ประกาศ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (No Gift Policy) (ฉบับภาษาอังกฤษ)

ชื่อไฟล์ : gUNxysjFri24804.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้