ชื่อเรื่อง : ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ๒๐ ก.ก. จำนวน ๓๗ ถุง สำหรับโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๕ ความกว้าง ๒.๓๗ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙.๔๘ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง