องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปลิง
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร 47270 โทรศัพท์ : 042 - 789165 โทรสาร : 042 - 789165

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
    folder คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 13
camera_alt ภาพกิจกรรม
คณะทำงานของจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยบุคลากร อบต.หนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน สาธารณสุขอำเภอนิคมน้ำอูน ออกตรวจเยี่ยมการเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด ๑๙ ณ ตลาดสดตำบลหนองปลิง เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔
การประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ - ๔ มกราคม ๒๕๖๔
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน อบต.หนองปลิง ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ช่วยกันล้างตลาดสดตำบลหนองปลิง วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 วันที่ 10-19 มีนาคม 2564
โครงการแข่งขันกีฬา อปท. วันที่ 24-25 ธ.ค.63
กิจกรรมวันลอยกระทง
โครงการอาสาสมัครรักษ์ต้นน้ำ
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ เลขที่ เรื่อง
6 ตุลาคม 2564 insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   grade โดย : admin อ่าน : 16
6 ตุลาคม 2564 insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง grade โดย : admin อ่าน : 23
20 มกราคม 2564 photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) poll โดย : admin อ่าน : 41
20 มกราคม 2564 insert_drive_file รายละเอียดแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ต.หนองปลิง poll โดย : admin อ่าน : 45
15 ธันวาคม 2563 photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน poll โดย : admin อ่าน : 164
5 พฤษภาคม 2563 photo กิจกรรมอาสาทำความสะอาดตลาดสด อบต.หนองปลิง | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   attach_file [เอกสาร 3]   poll โดย : admin อ่าน : 66
2 มีนาคม 2563 photo โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 2563 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   poll โดย : admin อ่าน : 55
27 มกราคม 2563 insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง poll โดย : admin อ่าน : 142
23 ธันวาคม 2562 insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 poll โดย : admin อ่าน : 51
29 พฤศจิกายน 2562 insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 poll โดย : admin อ่าน : 56

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook อบต.หนองปลิง
language หนังสือราชการกรม
บุคลากรภายใน
language ผู้บริหารองค์กร
นายกำพล ประดับศิลป์
ปลัดองค๋การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนหนองปลิง
นายกำพล ประดับศิลป์
ปลัดองค๋การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนหนองปลิง
(นายกำพล ประดับศิลป์)
ปลัด อบต.หนองปลิง
โทร : 085-750-4056
(นายกำพล ประดับศิลป์)
ปลัด อบต.หนองปลิง
โทร : 085-750-4056
บริการข้อมูลระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ