ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงานแบบพนักพิงเตี้ย และโครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง