ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นคริสต์มาสใหญ่,ต้นดอกพิทูเนีย,ต้นดอกดาวเรือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง