ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายห้ามบุคคลภายนอกเขตตำบลหนองปลิง นำขยะมาทิ้งในพื้นที่ ขนาด ๑.๕๐x๒.๕๐ เมตร จำนวน ๖ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง