ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มล. และอาหารเสริม (นม) ชนิด ยูเอชที ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มล. สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๒ แห่ง และโรงเรียนที่สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง จำนวน ๒ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง