องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปลิง
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
photo ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
photo โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file รายละเอียดแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ต.หนองปลิง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 261
photo กิจกรรมอาสาทำความสะอาดตลาดสด อบต.หนองปลิง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
photo โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151
insert_drive_file โครงการฝึกอบรมคุรธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 231
insert_drive_file โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมไข้เลือดออก ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204
insert_drive_file โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
insert_drive_file โครงการจัดตั้ง อปพร. poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186
insert_drive_file โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1