messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปลิง
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
account_box กองช่าง
นายบุญชู โฮมวงศ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
(ว่าง)
วิศวกร
(ว่าง)
นายช่างโยธา
นายวราวุฒิ ดวงโทโคตร์
นายช่างไฟฟ้า