messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปลิง
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน เรื่อง ประกาศราคากลาง/แบบรูปรายการก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต บ้านชัยมงคล ม.๔
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน เรื่อง ประกาศราคากลาง/แบบรูปรายการก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านนาคำ ม.๙
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาคำ ม.๙ - บ.ไทยเจริญ ม.๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
ประกาศราคากลาง/แบบรูปรายงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ.นาคำ ม.๙ - บ.ไทยเจริญ ม.๑๐ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
ประกาศราคากลาง/แบบรูปรายงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ.ห้วยเหล็กไฟ ม.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
ประกาศราคากลาง/แบบรูปรายงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ.หนองแคน ม.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
ประกาศราคากลาง/แบบรูปรายงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงศูนย์ อปพร.องค์การบริหารสวนตำบลนิคมน้ำอูน
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
ประกาศราคากลาง/แบบรูปรายงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ.หนองหลวง ม.๖
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1