messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปลิง
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
account_box คณะผู้บริหาร
นายวิเชียร ธรรมรักษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
โทร : 081-964-0993
นายนอม โคตะมา
รองนายก อบต.หนองปลิง
โทร : 0984838683
นายชาคร สารีนันต์
รองนายก อบต.หนองปลิง
โทร : 0652620518
นายไวพจน์ สุรินทะ
ประธานสภา อบต.หนองปลิง
โทร : 0872195112
นายธนสิทธิ์ ริคำแง
เลขานุการนายก อบต.หนองปลิง
โทร : 0652781915