องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปลิง
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองปลิง วันที่ 23 กันยายน 2565 [23 กันยายน 2565]
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพแม่และเด็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 6 วันที่ 21 กันยายน 2565 [23 กันยายน 2565]
โครงการธรรมสัญจรคณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 19 ประจำปี 2565 ณ วัดนาล้อม บ้านอูนโคก ตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน วันที่ 19 กันยายน 2565 [20 กันยายน 2565]
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 16 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม อบต.หนองปลิง [20 กันยายน 2565]
การจัดกิจกรรม Kick Off รณรงค์การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนพร้อมกันทั้งอำเภอ วันที่ 9 กันยายน 2565 [19 กันยายน 2565]
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่นสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป วันที่ 6 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม อบต.หนองปลิง [19 กันยายน 2565]
โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ ศพด.บ้านหนองปลิง วันที่ 2 กันยายน 2565 ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองปลิง หมู่ 5 [19 กันยายน 2565]
โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อ ศพด.บ้านหนองปลิง วันที่ 1 กันยายน 2565 ณ ศาลาประชาคม หมู่ 5 บ้านหนองปลิง [19 กันยายน 2565]
โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพใน ศพด.บ้านโคกมะนาว วันที่ 19 สิงหาคม 2565 [19 กันยายน 2565]
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคติดต่อใน ศพด.บ้านโคกมะนาว วันที่ 18 สิงหาคม 2565 [19 กันยายน 2565]
1 2 3 4 5 1 - 10 (ทั้งหมด 50 รายการ)