messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปลิง
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันทร์[28 มีนาคม 2567]
การออกตรวจสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗[14 มีนาคม 2567]
โครงการแข่งขันกีฬา อบต.หนองปลิง ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567[9 กุมภาพันธ์ 2567]
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ตำบลหนองปลิง[17 มกราคม 2567]
กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมฃนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566[5 ธันวาคม 2566]
กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2566[13 ตุลาคม 2566]
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด to be number one บ้านหนองปลิง หมู่ 5 [13 กันยายน 2566]
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด to be number one บ้านทันสมัย หมู่ 3[6 กันยายน 2566]
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด to be number one บ้านหนองผักเทียม ม. 1[5 กันยายน 2566]
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด to be number one ณ ศาลาประชาคมบ้านทรายคำ หมู่ 4[31 สิงหาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 - 10 (ทั้งหมด 105 รายการ)