messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปลิง
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านโคกมะนาว ถึงสายวัดป่าหนองปลิง บ้านโคกมะนาว หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลิง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก จากสายบ้านทันสมัย ถึงสายบ้านโคกมะนาว บ้านทันสมัย หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปลิง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ ม.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน ๓ โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองผักเทียม poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
ประกาศยกเลิกโครงการก่อสร้างเมรุ บ้านหนองผักเทียม poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านหนองผักเทียม หมู่ที่ ๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านหนองผักเทียม หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปลิง ขนาด (เตาเดี่ยว 4.00 x 8.00 เมตร) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คสล.ม.5 เส้นลงไปบ้านเก่า poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คสล.ม.8 เส้นศาลเจ้าปู่หนองปลิง ถึงบ้านนายศุภชัย มณีบู่ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.8 เส้นศาลเจ้าปู่บ้านหนองปลิง ถึงบ้านนายศุภชัย มณีบู่ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.5เส้นลงไปบ้านเก่า poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองปลิงใหม่ หมู่ที่ ๘ เส้นศาลเจ้าปู่หนองปลิง ถึง บ้านนายศุภชัย มณีบู่ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 227
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองปลิง หมู่ที่ 5 เส้นลงไปบ้านเก่า poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบ ผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 219
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 6000 CC poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232
ประกาศแผนการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 6000 CC. 2,400,000 บาท poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 237
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1